Oplossingen

Iedereen die de gebouwde omgeving gebruikt of beheert krijgt er vroeg of laat mee te maken : onderhoud en/of het opheffen van storingen.

Onderhoud – het waarborgen van gebruiksveiligheid, functionaliteit en aanzien van het gebouw – kun je op meerdere manieren benaderen.
Zo zal de benadering van een woningbouwvereniging of belegger – voor wie het vastgoed een bron van inkomen is – anders zijn dan die van een individuele woningeigenaar of Vereniging van Eigenaren (VvE), waarvoor het gebouw primair in een persoonlijke behoefte moet voorzien.

Storingen aan gebouwen zijn helaas onvermijdelijk, maar goed en tijdig uitgevoerd onderhoud helpt wel om storingen te voorkomen.
Voor een VvE is een Meerjaren Onderhouds Planning (MJOP) een belangrijk instrument om er voor te zorgen dat tijdig onderhoud wordt gepleegd en dat de benodigde middelen op tijd beschikbaar zijn.

Bouwburo Bollenstreek adviseert zowel particuliere eigenaren als VvE’s en gaat daarbij steeds uit van “goed particulier onderhoud”, d.w.z. : “doen wat nodig is, op het moment dat het nodig is en zonder gouden randjes“.

Bij storingen benader ik het gebouw zoals een huisarts die uw gezondheidsklacht onderzoekt : eerst de oorzaak goed vast stellen en pas daarná ingrijpen !
Door eerst goed naar de oorzaak te kijken kan vaak worden voorkomen dat er te ingrijpende en/of verkeerde maatregelen worden genomen.

Een MJOP of een onafhankelijk advies bij storingen zoals lekkages, vochtproblemen en/of scheuren kan u veel tijd, geld en ergernis besparen.
Meer weten of hulp nodig ?   Bel even, of vul het contact-formulier in !