Ontwerp

Architectuur gaat primair over mensen en over oplossingen die voorzien in menselijke behoeften.

Ontwerpen is voor mij het vertalen van de wensen van de initiatiefnemer naar duurzame gebouwde omgeving, waarin de gebruiker zich geborgen, begrepen en gefaciliteerd voelt.
Het begrip Duurzaam is op meerdere manieren uit te leggen :
Duurzaam = met een levensduur die recht doet aan gebruiksdoel en de wensen van de gebruiker.
Sustainable = ontworpen met respect voor en niet uitputtend voor onze natuurlijke omgeving en -hulpbronnen.

Een goed ontwerp paart schoonheid aan praktische bruikbaarheid, een minimale ecologische impact, maximale herbruikbaarheid en optimaal gebruik van hernieuwbare van grondstoffen en “schone” energie-bronnen.

Weten wat ik voor uw bouwplannen kan betekenen ?  Bel dan even, of vul het contact-formulier in !